Yaşlılarda astım teşhisi kolay değildir

Kronik bronşit ve kalp yetmezliği belirtisi astıma benzer. Bu yüzden ileri yaşlarda ortaya çıkan astımın tanısı çocuklardaki kadar kolay değildir.

astımBir çok yaşlı hasta nefes darlığı yaşlanmanın doğal bir sonucudur ve bundan fazlaca şikayet etmez ve zaten yaptığı eforlan çeşitli nedenlerle kısıtlamıştır. Astımın ağırlığı, belirtilerin ortaya çıkma yaşı ve süresi ile ilgili değildir, fakat çok ağır belirtilerle birlikte başlayan astımı kontrol altına almakta pek kolay olmayabilmektedir.

Astım belirtileri yaşlıları yüzde 50 kadarında üst solunum yollan enfeksiyonunu takiben geliştiğinden, nezle, grip… gibi hastalıklardan sonra ortaya çıkan hırıltı, nefes darlığı astımı düşündürmelidir.

Tedavi önemli

Yaşlılarda tedavi gençlere göre daha zordur. Bunun pek çok nedeni vardır:

• Yaşlılarda astım tanısı daha zordur ve genellikle de başka tedavilerden sonuç alınamadığında astım akla gelir.

• Yaşlıların astımı gençlere göre daha kronik olma eğilimindedir.

• Bir çok yaşlının, göğüs hastalıkları uzmanı yerine pratisyen, iç hastalıkları uzmanı tarafından izlenmeleri tedavini başarılı olma şansını azaltır.

• Yaşlılarda ilaçlara cevap gençlerdeki kadar iyi değildir.

• Yaşlılarda ilaç yan etkileri daha sık ve fazla görülmesi tedavinin tam yapılamamasına yol açar.

• Birçok yaşlıda birlikte başka hastalıklar da vardır. Bu farklı hastalıklann tedavileri birbirlerini olumsuz etkileyebilir.

• Birçok yaşlı yalnız yaşar ya da kendisiyle yakından ilgilenen kimsesi yoktur, bu yüzden tedavisini gerektiği gibi sürdüremez.

astım yaşlı• Yaşlıların, astımda çok önemli olan inhalasyon tedavisine uyumları azdır. Pek çok hasta sprey şeklindeki ilaçlan kullanmak istemez veya kullananlann çoğu da bunu kurallanna uygun kullanamadığından tedavi beklenildiği kadar etkili olamaz.

• Yaşlı astımlılarda ilaç yan etkilerine daha sık rastlandığı gibi, sonuçlan da daha ciddidir. Astım tedavisinde kullanılan nefes açıcı ilaçlann önemli riskleri vardır. Bunlar, çarpıntı, ritim bozukluğu, tansiyon düşüklüğü, göğüs ağrısı gibi kalple ilgili komplikasyonlardır. Bu etkiler çocuk ve gençlerde fazla önemli değildir.

AŞININ YAŞI YOK

İmmunoterapi, yani aşı tedavisi astımı geç başlayan hastalarda da etkili bir tedavi yöntemidir. Hele, ilaçların çok ciddi yan etkilere yol açmaları ve çok pahalı olmaları da dikkate alındığında, immunoterapinin önemi daha da iyi anlaşılır.

Kortizona DİKKAT!

Yerinde kullanıldığında can kurtaran bir ilaç olan kortizon, ölüme kadar gidebilen çok ciddi yan etkilere de neden olabilir. Kortizon kullanan hastalarda, doz mümkün olduğu kadar düşük tutulmalıdır.

Bunu okuyanlar şunları da okudu: