Coventry ve Oxford üniversiteleri tarafından yapılan bir araştırmaya göre, daha sık cinsel ilişkiye girmek yaşlılarda daha iyi beyin fonksiyonu anlamına geliyor.

Araştırmacılar 50 ve 83 yaşlarındaki 70 kişide yaptıkları testler sonucu, düzenli cinsel ilişkiye giren kişilerin, sözel ve görsel olarak nesneleri ve aralarındaki boşlukları algılama yeteneklerini ölçen testlerden daha yüksek puan aldıklarını buldular.

Katılımcılar, ortalama 12 ay boyunca cinsel ilişkiye ne kadar sıklıkla girdiklerine dair bir anket doldurdular.

28 erkek ve 45 kadın da, tipik olarak dikkat, bellek, akıcılık, dil ve görsel uzamsal yeteneklere odaklanarak yaşlı yetişkinlerde farklı beyin fonksiyonu modellerini ölçmek için kullanılan standart bir testte yer aldı.

Buna, katılımcıların olabildiğince çok sayıda hayvana isim vermek için 60 saniye ve daha sonra bilişsel yetenekleri yansıtan testler yapabildikleri gibi F ile başlayan pek çok kelime söyleyecekleri sözel akıcılık testleri dahil edildi.

Aynı zamanda, karmaşık bir tasarımın kopyalanması gibi görsel uzamsal yeteneklerini belirlemek için testlere katıldılar.

Haftalık cinsel aktiviteye katılan katılımcıların en güçlü etkiyi gösteren sözel akıcılık testleri ile en yüksek skoru bu iki test grubu oldu.

Sonuçlar, cinsel aktivite sıklığının dikkat, hafıza ya da dil ile ilişkili olmadığını ileri sürdü. Bu testlerde, katılımcılar, haftalık, aylık veya hiç cinsel aktivite bildirmediklerine bakılmaksızın, aynı derecede iyi performans gösterdi.

Bu çalışma, cinsel yönden aktif olan daha yaşlı yetişkinlerin cinsel olarak aktif olmayanlara göre bilişsel testlerde daha yüksek puan aldıklarını ortaya koymuştur.

Ancak bu kez araştırma, cinsel aktivite sıklığının etkisine daha spesifik olarak baktı (yani, cinsel aktiviteye ne sıklıkta girdiğiniz bir fark yaratır) ve aynı zamanda farklı bilişsel işlev alanlarını araştırmak için daha geniş kapsamlı testler kullandı.

Akademisyenler, dopamin ve oksitosin gibi biyolojik öğelerin, cinsel aktivite ve beyin fonksiyonu arasındaki ilişkiyi bulgularını daha kapsamlı bir şekilde açıklayabilmeleri için nasıl daha fazla araştırılabileceğini araştırabileceğini söylüyorlar.

Coventry Üniversitesi’nin Psikoloji, Davranış ve Başarı Araştırma Merkezi’nden Doktor Hayley Wright şöyle diyor:

“Bunun yalnızca sosyal veya fiziksel unsurlar tarafından yönlendirilip gerçekleştirilmediğini tahmin edebiliriz. Ancak araştırmak istediğimiz bir alan, bunu etkileyebilecek biyolojik mekanizmalardır.”

“Her zaman başka bir araştırma yapıyoruz, bu ilişkinin neden var olduğunu, altta yatan mekanizmaların ne olduğunu ve cinsel ilişki ile yaşlılarda bilişsel işlev arasında bir ‘neden ve sonuç’ ilişkisinin olup olmadığını anlamak için biraz daha yakınlaşıyoruz.”

“İnsanlar yaşlı insanların seks yaptığını düşünmekten hoşlanmıyorlar – ancak bu anlayışı toplumsal bir düzeye itmek ve cinsel aktiviteyi, cinsel sağlık üzerindeki bilinen etkilerin ötesinde, 50 yaş ve üstü kişiler üzerinde neyin etkileyebileceğine bakmak zorundayız.”

Bunu okuyanlar şunları da okudu: