Hava kirliliği kalp düşmanıdır. Çözüm maske taşımak

Soluduğumuz havada yüzen mikroskobik partiküller, fosil yakıt yanması, yangın, sigara ve araç gibi kaynaklardan gelir. İnce parçacıklı madde olarak bilinen bu hava kirliliği biçimi kardiyovasküler ve diğer ciddi sağlık problemlerini artırır.

“Son birkaç yılda ABD genelinde hava kalitesindeki gelişmelere rağmen, ABD’de hava kirliliğine maruz kalmanın ince parçacıklı olması nedeniyle yılda 88.000’den fazla ölüm meydana geliyor” diyor Michigan Üniversitesi’nde kardiyovasküler tıp uzmanı olan Robert Brook.

Şimdi, araştırmacılar, bir evin içinde kullanılan ucuz bir portatif hava temizleyicinin, bu minik parçacıkların iyi bir bölümünü yuvarlamak ve onları iç mekan havasından çıkarmak için yeterince güçlü olduğunu buldular – kalbi koruyabilecek basit bir hareket.

JAMA Dahili Tıbbında yayınlanan yakın tarihli bir çalışmada evde düşük maliyetli bir hava temizleyici kullanarak üç gün, kentsel yaşlıların ince partikül madde maruziyetini önemli ölçüde azalttığı bulundu. Aynı zamanda, dünya çapında morbidite ve mortalitenin önde gelen nedeni olan kan basıncını önemli ölçüde düşürdü.

“Sonuçlar, ucuz iç hava filtreleme ünitelerini kullanan basit bir pratik müdahalenin, risk altındaki bireyleri ince parçacıklı madde hava kirliliğinin olumsuz sağlık etkilerinden korumaya yardımcı olabileceğini gösteriyor” diyor Brook, çalışmanın başyazarı.

Araştırmayı MSU’nun ilk yazarı Masako Morishita da dahil olmak üzere Michigan Üniversitesi ve Michigan Eyalet Üniversitesi’nden meslektaşları ile yürütmüştür.

İç ortam havasının iyileştirilmesi

Ülkenin nüfusu, zamanının yaklaşık yüzde 90’ını kapalı alanda geçirdiği için, araştırmacılar, insanlar kendi evlerinde iken kirleticilere maruz kalmaya odaklanmışlardır.

Demek ki bir otoyol ya da fabrikaya ya da hatta bir parka yönelmek yerine, Brook ve meslektaşları, Detroit’teki düşük gelirli üst düzey konutlarda oturma odalarına ve yatak odalarına hava kirliliği ile mücadele ettiler.

2014 sonbaharı ile 2016 sonbahar arasındaki bu randomize, çift kör çalışmaya 40 yaş üstü katılmıştır. Katılımcıların yüzde doksan beşi siyah; hepsi sigara içmeyenlerdi.

Her kişi üç farklı üç günlük senaryo yaşadı: sahte hava filtresi (filtresiz bir hava filtreleme sistemi), düşük verimli bir hava temizleme sistemi ve yüksek verimli bir hava temizleme sistemi.

Katılımcılar çalışma süresince normal işlerini yaptıkları için pencereleri açıp istedikleri sıklıkta dışarı çıkmalarına izin verildi. Her gün kan basıncı ölçüldü ve katılımcılar kişisel hava kirliliği maruziyetlerini belirlemek için kişisel hava monitörleri kullanıyorlardı.

Araştırmacılar, hava kirletici maruziyetini azaltmaya ve taşınabilir hava filtrelerinin kardiyoprotektif olma potansiyelinin bir göstergesi olarak üç günlük bir süre boyunca kan basıncını düşürmeye odaklandılar.

Sonuç olarak, Brook ince partikül madde maruziyetinin yüzde 40 oranında azaldığını ve sistolik kan basıncının ortalama 3,4 mm Hg azaldığını (normal sistolik kan basıncının 120 mm Hg’den az olduğu düşünülür; 1. aşama hipertansiyonun 130’da ve aşamada başladığı söylenir. 140’da 2).

U-M Tıp Okulu’nda iç hastalıkları profesörü olan Brook, “Sistolik kan basıncında 6 ila 10 mm Hg düşüşü olan obez bireylerde faydalar daha da belirgindi.

Ve hatta küçük bir yatırım bile büyük faydalar sağlayabilir: Yüksek verimli hava temizleyicileri kirletici maruziyetini daha büyük ölçüde azalttı, ancak insanların kan basıncını, 70 $ ‘dan daha az bir fiyata daha düşük bir fiyata sunan düşük verimli hava temizleyicilerinden daha fazla düşürmediler.

Bağlanabilir bir model

Mevcut araştırmalar, hava kirliliğinin yoğun kirlenmiş alanlardaki kardiyovasküler ve metabolomik etkilerini araştırmış, ayrıca hava filtrelerinin dağıtılmasından sonra bazı iyileştirmeler rapor etmiştir.

Bununla birlikte, Brook ekibinin raporunun yeni ve önemli bir konu olduğunu söyledi: Daha iyi bir partikül madde kalitesi için mevcut hava kalitesi standartlarını karşılayan daha temiz bir ortamda gerçekleştirildi, ancak yine de pozlamayı azaltma potansiyeli gösterildi.

Brook, “Detroit’teki çalışma süresi boyunca, dış ortamdaki ince partikül madde seviyelerinin, Ulusal Ortam Hava Kalitesi Standartları içinde yer alan metreküp başına 9 mikrogram ortalama olduğu” belirtti. “Bu, hava kalitesindeki ilerlemelerin bile halk sağlığına daha koruyucu olabileceğini kuvvetle destekliyor.”

JAMA Dahiliye makalesi daha önceki çalışmalardan yaşlı ve düşük gelirli bir nüfusa odaklanarak daha da farklılaşmaktadır.

Araştırmacılar Brook, yaşlanan yetişkinlerin zaten diğer sağlık koşullarıyla uğraştığı ve ilaçlarla ilgili olabileceği günlük durumlarda koruyucu stratejileri araştırmak istediklerini söylüyor.

Küçük çalışmada katılımcıların yaklaşık yarısı obezite kriterlerini karşıladı – ve 2017 Amerikan Kalp Derneği / Amerikan Kardiyoloji Koleji kılavuzuna göre, ortalama kan basıncı hipertansif olarak sınıflandırılacaktı.

Ayrıca, düşük gelirli yaşlıların, ABD’deki bir kentsel ortamın ve kişisel partiküllerin ince partikül maddelere maruz kalmasının üç bölümlü bir kombinasyonuna odaklanan ilk bilinen kirlilik ve kalp sağlığı araştırmasıdır.

Havayı temizlemek

Küçük çalışmadaki bulgulara rağmen, daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Brook, “Hastalarımızın kalp hastalıklarını önlemek için kapalı hava filtreleri satın almasını tavsiye etmek için erken” diyor.

Ekibi, ince partikül madde maruziyetindeki kişisel azalmanın, daha az kalp krizi ve yüksek tansiyonla ilişkili diğer olumsuz sonuçlara yol açıp açmayacağını öğrenmek için daha çeşitli popülasyonlardaki yaklaşımı test etmeyi planlıyor.

Brook, gelecekteki araştırmanın ayrıca, uzun süreli kan basıncının daha uzun süre boyunca daha düşük kalacağını ve daha az kardiyovasküler olay ile sonuçlanacağını görmek için müdahalenin uzun vadeli etkilerini incelemesi gerektiğini söyledi.

Çalışmanın yazarları, günümüzde mevcut epidemiyolojik hesaplamalar, kardiyovasküler olaylarda, sistolik kan basıncında 3,2 mm Hg’lik bir düşüşün, aylar veya yıllar boyunca korunursa, yaklaşık olarak yüzde 16’lık bir düşüş öngördüğünü belirtiyor.

Brook, “Bu arada, klinisyenler ve tıbbi toplumlar, hastalarının ve ailelerinin sağlığını iyileştirme çabalarında temiz hava yönetmeliklerini desteklemede aktif bir rol oynamalılar” dedi.

Bunu okuyanlar şunları da okudu: