Migrenin yol açtığı ciddi sorunlardan biri de aile sorunları. Eşlerden biri, ikide bir baş ağrısı çekmeye başlarsa bir süre sonra diğer eş ona kızmaya başlıyor ya da çocukları mutsuz oluyor. Bu açıdan migren aynı zamanda bir sosyal sorun…

Migrenlilerin yüzde 15-20 kadarında ‘aura’ denilen bir dönem var. Aura döneminde kişi görme alanında kırık çizgiler, parlak ışıklar görmeye başlar. Görmesi bulanıklaşabilir, uyuşma ve konuşma güçlüğü görünebilir. Genellikle 15-20 dakika en çok bir saat kadar sürer. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aksel Siva migrenin hastanın hayatına etkileri ile ‘auralı migren’ türünü anlattı.

Migren nedir?

Migren ataklarla gelen kronik bir baş ağrısıdır. Ataklar en az birkaç saat sürer, üç güne kadar devam edebilir.

Ağrı gün boyu sürer mi?

Hastaların bir kısmında ağrı bir-bir buçuk gün çok şiddetli devam edebiliyor. Ama iki-üç gün baş ağrısı çekenlerde ağrı üç gün boyunca aynı şiddette gitmiyor, dalgalanmalarla seyrediyor. Ya da ağrı ilk gün daha yoğun oluyor, ikinci gün yerini hafif bir sersemliğe bırakıyor, üçüncü gün tamamıyla düzelmiş oluyor. Bazen bulantı kusmalardan ya da uykudan sonra hasta biraz rahatlıyor ama sonra ağrı yine başlayabiliyor.

Ağrı tek taraflı mıdır?

Ağrı genellikle yarım baş ağrısı şeklinde. Ama bu her migrenli için geçerli değil. Yüzde 40 migrenlide ağrı tüm başı tutabiliyor. Bir de enseden gelen ağrı daha çok gerilim baş ağrısı gibi düşünülüyor. Halbuki migrenlilerin çoğunda da ağrı enseden başlar. Ağrı bazen de bir gözün etrafında başlar ve enseye doğru yayılır. Migren baş ağrıları genellikle zonklayıcıdır. Kişi eğilip kalkmakla ağrısının daha kötüleştiğini söyler. Ağrı şiddetli hatta çok şiddetli olabilir.

Ağrıya eşlik eden başka belirtiler var mı?

Evet, ağrı boyunca bulantı, kusma sık karşılaştığımız yakınmalar. Hasta ağrı döneminde yemek yiyemez. Işık, gürültü ve kokulardan çok rahatsız olduğu için genellikle loş, sessiz bir odada bir kenarda uzanır. Uyamaya çalışır. Uyabilirse ağrısı geçebilir.

Kişi önceden migreninin tutabileceğini hissedebilir mi?

Migrenli kişilerin en az yarısında migrenden önceki birkaç saat, hatta bazen gün içinde bazı şikayetler başlıyor. Biz buna tıbbi olarak ‘prodrom dönemi’ diyoruz. Bu dönemde kişide bir huzursuzluk başlar. Hastanın konsantrasyonu bozulur, dikkati azalır. Uykusu olmasa bile esnemeye başlar. O sırada bazı kişiler tatlı yemek ister. En kolay ulaşılan tatlı da çikolatadır. Kişi çikolatayı yedikten bir saat sonra baş ağrısı başlarsa ağrısını çikolatanın başlattığını düşünür. Halbuki böyle değil. Tatlı isteği zaten migren atağının başlamış olduğunu ve ağrının geleceğini gösterir. Yine kişi çok sinirli olabilir. Bazen birdenbire aşırı neşeli olabilir. Davranışlarıyla ilgili bazı farklar olabilir. Örneğin o sırada sık sık idrara gitme ihtiyacı duyabilir. Çoğu zaman sese, ışığa, kokuya duyarlılık bu dönemde başlar.

Auralı migren nedir?

Migrenlilerin yüzde 15 hatta yüzde 20 kadarında ‘aura’ dediğimiz bir dönem vardır. Aura döneminde kişi görme alanında kırık çizgiler, parlak ışıklar görmeye başlar. Görmesi bulanıklaşabilir. Görmeyle ilgili belirtiler genellikle gözün bir tarafında, yavaş yavaş kenardan başlayıp ortaya ilerleyebilir. Genellikle 15-20 dakika en çok bir saat kadar sürer. Bazen görsel şikayetlerle birlikte ya da ondan bağımsız kişinin elinde bir uyuşma başlar, koluna yükselir, ağzının etrafına yayılabilir. Ya da konuşurken kelime bulmakta zorlanmaya başlar. Böyle nörolojik (beyinle ilgili) belirtilerle gelen hastaya ne olur ne olmaz diye birtakım araştırmalar yaparız. Ama bu belirtiler zaten birkaç kez yaşanmış, arkasından bir baş ağrısı gelmişse bunun migrenle ilişkili olduğunu çok zorlanmadan söyleyebiliriz.

Auralı dönemin arkasından baş ağrısı mutlaka gelir mi?

Bazı kişilerde ağrısız aura olabiliyor. Auralı migrenlilerin bir kısmında baş ağrısı migren ağrısı gibi çok şiddetli ya da tek taraflı olmayabiliyor. Yine auralı bir migrenlide her atak ille de auralı olacak diye bir kural yok.
Auralı migrendeki belirtilerin kalıcı olma ihtimali var mı?
Hayır. Ama uzamış auralar ve komplike migrenler dediğimiz migrenin çok nadir tiplerinde bazen sorunlar yaşanabiliyor.

Auralı migrenliler nelere dikkat etmeli?

Aura sırasında hastaya ‘ergo’ dediğimiz bazı migren ilaçlarını vermemek lazım. Ama bu daha çok hekimle ilgili bir bilgi.

Migrende baş dönmeleri de olabilir mi?

Bazı migren ataklarında migrenle ilişkili kabul ettiğimiz baş dönmeleri olabiliyor. Migrenlilerin yüzde 5-10 kadarında bu tip baş dönmelerinin atağın bir parçası olduğuna dair yeni çalışmalar var.

Migren yaşamı nasıl etkiler?

Atakları sık gelen kişiler pek çok sorunla karşı karşıya kalıyor. Bunlardan biri ‘Migren atağım başlayacak mı?’ korkusu. Bu bile kişinin psikolojik olarak olumsuz etkilenmesi ve bazen depresyona girmesine yol açabiliyor. İkinci sorun, iş yerinde verimin düşmesi. Kişi kimi zaman dayanamayıp evine gitmek zorunda kalıyor. Migren atağı sık görüldüğünde kişinin iş yerinde ilerlemesine engel oluyor, hatta bazen işini kaybetmesine yol açabiliyor. Dolayısıyla bir ekonomik olumsuzluk ortaya çıkarabiliyor. Sağlık ekonomistleri, bu olumsuzluğu başka türlü de hesaplıyor. Diyelim ki, dört-sekiz gün iş gücü kaybı oluyorsa bunun ekonomiye götürüsünün aslında migrenin teşhis ve doktora gitmeyle ilgili sağlık harcamalarının en az 10 katı kadarı olduğunu hesaplıyor. Dolayısıyla migrenin tanınıp tedavi edilmesinin tabii ki en başta hastaya yararı var. İkincisi de ekonomik kaybı önlüyor. Migrenin yol açtığı ciddi sorunlardan biri de ailesel sorunlar. Eşlerden biri, ikide bir baş ağrısı çekmeye başlarsa bir süre sonra diğer eş ona kızmaya başlıyor ya da çocukları mutsuz oluyor. Bu açıdan migreni sadece ağrı ya da sağlık problemi olarak değil aynı zamanda bir sosyal sorun olarak görmek yanlış değil.

Migren hangi yaşlarda ortaya çıkar?

Genellikle 20-40 yaş arasında ortaya çıkıyor. Altı-yedi yaşındaki çocuklarda da migren olabiliyor. Ama çocukların migren ağrısı erişkinler kadar yoğun olmayabiliyor, belirtilerin tamamı görünmeyebiliyor. 45-50 yaşlarından sonra da migrenin ciddi şekilde azaldığını görüyoruz.

Kadınlarda daha sık görülmesini sebebi nedir?

Migreni kadınlarda erkeklerden üç kat daha fazla görüyoruz. Ama sebebini tam olarak bilmiyoruz. Genellikle kadınlar menopoza girdikten sonra migrenleri kaybolur ama bu koşul değil. Bazı kadınlarda da migren menopozdan sonra başlar.

Doğum kontrol hapları migren yapar mı?

Bazı migrenlere iyi gelir ama bazılarının migrenini de dayanılmaz hale getirir. Bu konuda da net bir şey söylemek mümkün değil.

Ailesinde migren olanlarda daha mı sık görülüyor?

Migrenlilerin en az dörtte birinde ailede başka migrenliler de var. Bu da migrenin irsi bir özelliği olduğunu düşündürüyor. Ama bir migren geni bugün için saptanmış değil.

Migreni neler tetikler?

* Lodos: Neden lodosla migrenin tetiklendiğini çok net bilmiyoruz. Bazı araştırmalar bunu lodosla havadaki tozların artışına bağlıyor.
* Düzensiz uyku: Migreni olan bir öğrenci sınavları öncesinde çok yoğun çalışıyor ve birkaç gün üst üste uykusuz kalıyorsa muhtemelen üç -dördüncü gün migren atağı gelecektir. Ya da yoğun bir çalışma sürecinin ardından uzun uyursa yine migren atağıyla karşılaşabilir. Çünkü az uyku kadar çok uyumak da migreni tetikler.
* Açlık: Ramazan’da oruç tutan migrenlilerin çok sık atakları gelir.
* Aşırı sıcak: Bazı migrenliler güneşte spor yapmaya kalkışırsa bir süre sonra atakla karşılaşır.
* Bazı yiyecek ve içecekler: Migrenlilerin ancak yüzde 10’unda ataklar yiyeceklerle ilgilidir. Ben hastalarıma hiçbir zaman migren diyeti vermem. Çünkü kişi hangi yiyeceğin migrenini tetiklediğini daha iyi bilir. Eğer peynir yedikten sonra atak geldiyse peyniri diyetten çıkarmak gerekir. Ama atak gelmiyorsa böyle bir kısıtlamaya gidilmez. En çok suçlanan gıda olan çikolata ile migren atağı çoğu zaman ilişkili değil. Bu arada sosyal içici olan migrenlilerle konuştuğumuzda kırmızı şarabın migrenlerini tetiklediğini söylerler. Ama kırmızı şarabın kötüsü migreni tetikler, iyisi tetiklemez.

Sigara migren atağına yol açar mı?

Birebir olumsuz etkisini bilmiyoruz. Ama migrenlilerin çoğu kokusuna dayanamıyor.

Kahve baş ağrısına iyi mi kötü mü gelir?

Çok fazla içilmezse iyi gelebiliyor, ağrı kesicilerin etkisini artırıcı rol oynayabilir. Ama çok kullanıldığında tam tersi bir etki gösteriyor.

Migren hastalarının egzersiz yapmasında sakınca var mı?

Egzersiz bazı kişilerde migreni tetikliyor, bazılarında da migrene iyi geliyor. Bunu hasta zaten zamanla deneyimliyor.

Migren ömür boyu mu sürer?

Migren uzun soluklu bir hastalık. Ama kişi doğduğu zaman başlamıyor, öldüğü zaman bitmiyor. Çoğunlukla 30’lu yaşlarda ortaya çıkıyor. Bazen birkaç sene, bazen 40 yıl sürebiliyor. Başladığı gibi bir gün kaybolup gidebiliyor.

Migren nasıl teşhis edilir?

Tamamen kişinin öyküsüyle. Hekim başka olasılıkları ekarte etmek için MR’a başvurabilir.

Migren tamamen tedavi edilebilir mi?

Bazı migrenler tedaviye dirençli olabiliyor. Ama migrenin yüzde 90’ının tedavi edilebileceğini, geri kalan yüzde 10’unda da daha dayanılabilir bir hale gelebileceğini söyleyebilirim. Tedavi edilebilir derken de migreni tamamen yok etmekten söz etmiyoruz. Atak sıklığını ve ağrı şiddetini azaltmaktan bahsediyoruz. Tabii bazı hastalarda tedavi migreni bıçakla keser gibi sonuç veriyor.

Migren nasıl tedavi ediliyor?

Tedaviyi üç başlıkta inceleyebiliriz:

1- Önce migreni kolaylaştıran nedenleri anlamaya çalışıyoruz. Migren atağının uykuyla, açlıkla ya da yemekle
ilişkisini fark etmişsek önce bunların düzeltilmesini istiyoruz. Tetikleyicileri ortadan kaldırdıktan sonra en azından migren ataklarının azaldığını görüyoruz. Tabii, lodos ya da adet dönemi gibi bazı tetik faktörlerini kaldırmamız mümkün olmuyor.

2- Eğer bir kişi ayda iki ya da üçten fazla atak geçirmiyorsa sadece atak tedavisiyle olayı çözmeye çalışırız. Atak tedavisi basit ağrı kesicileri de ‘triptan’ dediğimiz migren ilaçlarını içeriyor.

3- Migren ayda üç -dörtten fazla geliyorsa atak gelmesini engelleyici tedavi planlıyoruz. Bunların içinde ‘beta bloker’ dediğimiz yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar olabiliyor. Epilepsideki bazı ilaçlar da aynı zamanda migreni çok iyi tedavi edici ilaçlar arasında yer alabiliyor. Yine depresyon tedavisinde kullanılan bazı ilaçlardan da yararlanabiliyoruz.

İlaç seçimi neye göre yapılıyor?

Migrenlilerde depresyon iki -üç kat daha fazla. Bunun nedeni hastalık birlikteliği denen bir durum. Yani migrene yatkınlık aynı zamanda depresyona da yatkınlık sağlayabiliyor. Bu durumda depresyon ilaçları gündeme gelebiliyor. Benzer şekilde esansiyel tremor dediğimiz illerde ince bir titreme olan kişilerde de migreni daha sık görüyoruz. ‘Beta bloker’ dediğimiz tansiyon ilaçları hem titremeye hem de migrene iyi geliyor. Bu durumda rahat bir şekilde o ilacı seçebiliyoruz.

İlaç tedavisi ne kadar devam eder?

Sonuç alıp almadığımızı bir -bir buçuk aydan önce söylemek mümkün değil. Tedaviye yanıt alıyorsak ilaçları en az altı ay, tercihen bir sene sürdürürüz. Sonra azaltarak tedaviyi keseriz.

Tedaviden sonra ağrı tekrarlar mı?

İlaç tedavisi sırasında çoğu kişi ağrı sıklığında yüzde 50’den fazla bir düzelme tanımlıyor. İlaçlar kesildikten sonra da hastaların yarısında bir -iki sene içinde aynı şiddette olmasa da ağrı geri dönebiliyor. Bu durumda aynı tedavi uygulanıyor. Ataklar seyrekse sadece ağrı kesici ilaçlarla tedaviye devam edilebiliyor.

Akupunkturun yararlı etkisi var mı?

Araştırmalar akupunkturun üstünlüğünü göstermiyor. Hatta etkisi bile tartışmalı. Yalancı akupunktur ile gerçek akupunktur uygulanan kişilerde büyük fark olmamış. Ancak bazı kişilerin akupunktura çok iyi yanıt verdiğini görüyoruz. Yoganın da iyi geldiği hastalar var. Ama biyoenerji ya da bitkisel ilaçların tedavide yeri yok.

İlişki sırasındaki baş ağrısı tehlikeli mi?

Cinsel ilişki sırasında ilk kez ortaya çıkan baş ağrılarında hep ‘Acaba beyin kanaması olur mu?’ diye düşünülür. Çünkü ağrı birdenbire ortaya çıkar ve çok şiddetlidir. Gerçekten de cinsel ilişki sırasında beyin baloncuğu patlamasına bağlı beyin kanaması geçiren kişiler var. Ama pratikte cinsel ilişki sırasında baş ağrısı tanımlayan kişiler, ilk kez ortaya çıkan bir baş ağrısıyla değil de ‘Ben birkaç aydır ilişki ya da orgazm sırasında çok şiddetli baş ağrısı çekiyorum. Ağrı bir, iki saat sürüp geçiyor’ diye geliyor. Cinsel ilişki sırasında ortaya çıkan ağrılar sebebini bilmediğimiz, kişiyi rahatsız eden ama hayatı tehdit etmeyen ağrılar grubuna girer. Orgazm öncesi baş ağrıları ve orgazma ilişkili baş ağrıları diye ikiye ayrılır. Kadın ve erkek ayrımı yoktur, her iki cinste de görülebilir. Enderdir. Bazı ilaçlarla kolayca tedavi edilebilir.

Migrenle nasıl başa çıkılabilir?

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Kliniği Baş Ağrısı Polikliniği Sorumlusu Prof. Dr. Mustafa Ertaş, migreni tetikleyen etkenleri ve nasıl korunulacağını anlattı.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Kliniği Baş Ağrısı Polikliniği Sorumlusu Prof. Dr. Mustafa Ertaş, migreni tetikleyen etkenleri ve nasıl korunulacağını anlattı. Kişinin fazla sayıda ağrı kesici kullanması başta migren olmak üzere baş ağrılarını artırır mı?Evet. Örneğin migren ağrılarından kurtulmak için her gün ağrı kesici kullanmak migren ataklarını sıklaştırır. Bahsettiğimiz şey migren dışındaki sağlık sorunları yüzünden kullanılan bazı ilaçlar için de geçerli. Örneğin migrenli biri aynı zamanda romatizmal bir hastalıktan mustarip olabilir. Hasta kendisine verilen ağrı kesicileri kullandığında hızla migren atakları ortaya çıkar. Hatta romatizma ilaçları migreni 30 sene kaybolmuş birinde dahi migren ataklarına neden olur. Buna şekil değiştirmiş migren diyoruz. Hasta migren ağrılarından farklı bir ağrı çekmeye başlar. Artık her gün baş ağrısı vardır, bu ağrı başın her tarafında, her dakika olabilir. Peki bu durum nasıl düzelir?Her gün kullandığı ağrı kesiciyi kesersek hastalar birkaç hafta içinde ağrılarından kurtulur. Ancak ağrıyı sıklaştıran ilaçları kesmek çok kolay değil. Bir ya da iki hafta içinde öyle şiddetli krizler gelebilir ki, hasta yine ilaçlara teslim olur. Bu nedenle bazen hastaları hastaneye yatırmak zorunda kalıyoruz.Ağrı kesici kullanımına bağlı baş ağrısı sık görülen bir sorun mu?Sokakta dolaşan insanların yüzde 4’ü her gün baş ağrısı çekiyor ve ağrı kesici kullanıyor. Bu kişilerin büyük çoğunluğu ağrı kesiciler yüzünden ağrı çekiyor, ancak bunu bilmiyor. Hastanın baş ağrı sayısını artırmak dışında sık ağrı kesici kullanmanın başka zararları da var. Örneğin gereksiz kullanıldıklarında mide kanaması ve bağırsak problemlerine yol açabiliyor; alerjileri tetikleyebiliyor. El-ayak soğumasına dikkatMigrende kullanılan ergotaminler kalp krizi riski doğurabilir. Bağımlılık sonucunda hastaların elleri, ayakları buz gibi de olabiliyor. Bu ilaçları kullananlar bağımlılıklarından kurtulsalar bile vücutlarında hasar kalmış olabiliyor.Akupunkturun migreni tedavi edici etkisi var mı?Biyoenerji, akupunktur, manyetik simülasyon gibi bazı uygulamalar bilimsel etkinlikleri gösterilmeden çok yararlıymış gibi piyasaya sürülen yöntemler. İşte size Ekim 2005’te yapılan Dünya Baş Ağrısı Kongresi’nde akupunktur konusunda sunulan bilimsel bir araştırma: Bir grup hastaya akupunktur, bir grup hastaya da rastgele yalancı iğneler yapılıyor. Araştırma sonucunda her ikisinin de etkinliği aynı derecede çıkıyor. Bu nedenle hastanın gidip akupunktur yaptırmasının bir anlamı yok. Akupunkturun kendisine iyi geldiğini söyleyenler var. Ama biz bazen hastalara yalancı ilaçlar veririz. Ve bu insanların da bir kısmının migreni geçer. Akupunktur da böyle. Muhtemelen telkin yöntemiyle şikâyetlerin geçmesine sebep oluyor. Migrene karşı önlem var mı?Önce şu akıldan çıkarılmamalı: Migren her zaman bir şeyle tetiklenir. Kişi ‘Hiçbir şey yokken durduk yerde başım ağrıyor’ da dese, mutlaka kendisinin fark etmediği bir tetiklenme söz konusudur. Ya hormonlarında bir dalgalanma olmuştur ya da fark edemediği birkaç tetiği üst üste yaşamıştır. Dolayısıyla tedavi altında olsanız da olmasanız da ‘Neler migrenimi tetikliyor’ sorusuna bir yanıt bulmalısınız. Bunun için bir aylık bir süre içinde hangi koşullarda migreninizin geldiğini bir deftere not alabilirsiniz. Örneğin baş ağrısı yorgun olunca mı, aç kalınca mı, içki içilince mi geliyor? Bazı hastalarda bir bardak şarap bile baş ağrıtabilir. Ama tetikler birden fazla da olabilir. Mesela bazılarında uykusuz kalınca bir bardak şarap ağrı getirebilir. Migreni tetikleyenleri bilmek hastaya neler sağlar?Bunları öğrenmek tedaviyi kolaylaştırır. Hatta tetikleyiciler çok belirginse bazen hiçbir ilaç kullanmaya gerek kalmadan da bu faktörleri kontrol altında tutarak kişi migreninden kurtulabilir. Örneğin aç kaldığında veya fazla uyuduğunda baş ağrıları geliyorsa, belki de o hastanın hiçbir tedaviye ihtiyacı yok. Her zaman düzenli saatlerde yemeğini yer, hafta sonu ve hafta içi hep aynı saatte kalkarsa iyileşmesi mümkün olabilir. Günün en önemli öğünüSabah kahvaltısını atlamak migren krizine neden olabilir mi?Evet. Migren hastaları için sabah kahvaltısı yaşamsal öneme sahip, asla atlanmamalı! Kişi gece boyunca bir şey yememesinin üstüne bir de kahvaltıyı atlarsa 12 saatten fazla aç kalmış olacak. Bu da migrenin tetiklenmesi için yeterli bir sebep. Hastalara en önemli uyarım, asla aç kalmamaları, kahvaltılarını geciktirmemeleri, çok uzun öğün araları vermemeleri. Ayrıca hafta içi sekizde kahvaltı yapıyorken hafta sonu 10’da kahvaltı yapıyorsa, hasta bu durumun migren krizinin gelmesine sebep olacağını bilmeli. Migren hastası kaç saat uyumalı?Uyku saati kişinin alıştığı uyku saatleri içinde olmalı. Yani ne az ne de çok. Aslında yetersiz uyku kadar fazla uyku da migreni artırır. Bu nedenle bütün hastalarımızı uyarırız: Hafta sonunda da hafta içi kalktığınız saatlerde uyanın. Spor yapmak iyi ama…Hastaların egzersizden kaçınmaları gerekir mi?Stresin yol açtığı baş ağrılarına iyi gelse bile egzersiz migreni dürtükleyebilir. Yorucu aktivitelerden kaçınmak gerekir.Sigaranın migren üzerinde herhangi bir etkisi var mı?Sigaradan çok sigara dumanı migren atağına sebep olur. Bu nedenle hastanın çok dumanlı ortamlardan uzak durması gerekir. Ayrıca hastalarda koku duyarlılığı olduğu için ağır parfüm kokularından kaçınmak lazım. Bir de parlak ışık migreni tetiklediği için hastalara dışarı çıktıklarında güneş gözlüğü veya şapka kullanmalarını tavsiye ediyorum.Ağrıyı azaltma ipuçları:

# Uykunuzu düzene sokun. Hafta içi ve hafta sonu aynı saatte yatın ve kalkın.
# Ağrı kesicileri çok sık kullanmayın. Türkiye’de her 100 kişiden dördü aşırı ilaç kullandığı için her gün baş ağrıyla karşılaşır.
# Sigara içmeyin.
# Karanlık, loş, sessiz bir odada dinlenin.
# Ağrının olduğu tarafa soğuk kompres yapın.
# Duş alın.
# Önce şakaklara, sonra da gözlerin dışa bakan tarafına hafif hafif bastırarak başınıza masaj yapın.
# Migreniniz varsa doğum kontrol hapı kullanmayın.
# El ve ayaklarınızı sıcak suya sokun.
# Migren ilacını asla doktora danışmadan kullanmayın.
# Ağrınız tekrarlıyorsa mutlaka hekime başvurun.Evet, seks baş ağrıtır!Egzersize bağlı baş ağrısı Hasta sadece egzersiz yaptıktan sonra baş ağrısı çeker. Mesela futbol oynayınca ya da koşunca birdenbire baş ağrısı sorunuyla karşılaşır. Bu durum beynin bir özelliğidir. İlaçlarla tedavi edilebilir.Seksüel baş ağrısıSadece cinsel ilişki sırasında gelen bir baş ağrısı türü. Kişi orgazm olduğunda öldürücü bir baş ağrısıyla karşılaşır. Tedavisi çok kolay: Cinsel ilişkiden bir saat önce verilen bir ilaçla yüzde 100’e yakın başarılı sonuç alınıyor. Bu tip baş ağrısında ağrı birkaç saat sürdüğü için kişi cinsel ilişkiden uzaklaşabiliyor. Hatta tedavinin bu kadar kolay olduğunu bilmediği için çoğu hasta bir uzmana başvurmakta gecikiyor ve ağır depresyon haliyle doktora geliyor. Ancak cinsel ilişki ya da orgazm sırasında ortaya çıkan ağrılar için mutlaka yardımcı görüntüleme teknikleri gerekiyor. Cinsel ilişki beyin basıncını çok artıran bir eylem olduğu için bir damar balonlaşması varsa, orada bir kanamaya neden olmuş olabilir. Öksürük baş ağrısıSadece öksürünce baş ağrısına neden olur. Romatizmal ilaçlarla tedavi edilebilir.Rüya ağrısıSadece rüya görüldüğü zaman oluşan çok şiddetli ağrıdır. İlaçlarla tedavi edilebilir.Menstural migrenÂdetten üç gün önce başlayan zonklayıcı ağrıdır. Kişi ışıktan rahatsızlık duyar, mide bulantısı çeker. Klasik migren gibi tedavi edilir.

Bunu okuyanlar şunları da okudu: