Prostat ameliyatından sonra idrar yollarında darlık olabilir mi?

Prof. Dr. Süleyman Ataus:
Ön idrar yoluyla yapılan tüm girişimler sonrası farklı oranlarda da olsa idrar yolu darlığı gelişme riski var. Ancak idrar yolu darlıkları değişik tedavi yöntemleriyle tedavi edilebilir.

Prostat ameliyatından sonra Daralmalar tekrarlayabilir mi?

Prof. Dr. Süleyman Ataus:
Hangi tedavi yöntemi kullanılırsa kullanılsın bu tip darlıkların tekrarlama olasılığı var. Darlıkların tedavisinde lazer, tekrarlama riski en az olan yöntemlerden biridir.

Prostat ameliyatından sonra Tekrar ameliyat gerekebilir mi?

Prof. Dr. Süleyman Ataus:
Lazer olsun TUR olsun her iki yöntemde de prostat organı tamamıyla çıkarılmıyor, daha rahat işenmesini sağlayacak bir yol açılıyor. Dolayısıyla her ikisinde de biraz da yapan kişinin deneyimiyle orantılı olarak yıllar içinde doku tekrar büyüyerek ameliyat ihtiyacı yaratabilir. Bu konuda lazer biraz daha dezavantajlı gibi görünüyor. 20001i yılların başlarından beri uygulanan bu yönteme ilişkin uzun dönem sonuçlarını henüz tam olarak bilmiyoruz.

Prostat Ameliyatı süresi nedir?

Prof. Dr. Süleyman Ataus:
İşlemin süresi kullanılan yönteme göre değişir. Kapalı ameliyatlarda lazer dahil süreyi prostatın büyüklüğü belirler. Küçük prostatlarda süre 30-40 dakika, büyüklerde 1 saat kadardır.

Prostat ameliyatından sonra İyileşme ne kadar sürüyor?

Prof. Dr. Süleyman Ataus:
İyileşme süresi yapılan yöntem ve kişinin başka sağlık sorunları bulunup bulunmadığına bağlı olarak birkaç günden birkaç haftaya kadar uzayabilir. Bu dönemde gece ve gündüz sık idrara gitme, idrar yaparken yanma, idrar renginin zaman zaman değişmesi, çok nadiren kaçırma yakınmaları görülebilir. Ancak iyileşme periyodunun sonunda hepsi ortadan kaybolur.

Peki, prostat hastalarının dikkat etmesi gerekenler neler?

Prof. Dr. Süleyman Ataus: İyileşme sürecinde eforlu hareketlerden kaçınılması, kabız kalınmaması, alkol ve aşırı baharatlı yiyeceklerden uzak durulması, soğuktan korunulması, zorunlu olunmadıkça erken dönemde rektal yani makat yolu ile muayeneleri yaptırmamaları önerilir.

Prostat ameliyatından sonra sonra seks yasak mı?

Prof. Dr. Süleyman Ataus: İyileşme süreci tamamlanmadan seks önerilmez. Biraz önce de bahsettiğim gibi bu süreç hangi yöntemin kullanıldığına bağlı olduğu gibi çok da kişiseldir. Ama bugün bu ameliyat yöntemleri arasında çok erken dönemde hastaların olağan seks yaşamlarına dönmesine olanak sağlayan bir yöntem pek mümkün değil.

Prostat kanseri yaygın görülen bir hastalık mı?

Prof. Dr. Süleyman Ataus: Prostat kanseri genel olarak bütün dünyada erkeklerde en sık görülen kanserdir. Örneğin Amerika’da 2009 yılında 200 bine yakın yeni prostat kanseri tanısı ve 30 bin civarında erkeğin de bu hastalıktan hayatını kaybedileceği öngörülüyor. Ama erkeklerde kanserden ölüm nedenleri arasında birinci sırada yer almaz. Bunun sebebi hastalığın çoğunlukla ileri yaşlarda görülmesi ve genellikle yavaş seyirli olmasındandır. Ayrıca prostat kanserli hastaların pek çoğu kanser dışı nedenlerle örneğin kalp sorunları nedeniyle yaşamlarını yitirirler. Son yıllarda tanı yaşı giderek düşmekle birlikte PSA ve düzenli kontrol alışkanlığı sayesinde hastalık çok daha erken evrede yakalanarak tamamıyla tedavi edilebiliyor.

Prostat kanserinin sebepleri neler?

Prof. Dr. Süleyman Ataus:
Prostat kanserinin kesin sebepleri bilinmemekle birlikte riski artıran bazı faktörler sayılabilir. Yaş, ırk, ailede prostat kanseri olması, genetik, beslenme özellikleri, şişmanlık, egzersiz alışkanlığı, prostatın iltihabi ve enflamatuar hastalıkları gibi… 50 yaşından sonra riskin arttığını biliyoruz. Tanı konulan 3 hastadan 2’si 65 yaş üzerinde. Nedeni kesin bilmemekle siyah ırkta daha sık ve saldırgan seyrediyor. Ailesinde birinci dereceden yakınlarında prostat kanseri olanlarda risk artıyor. Özellikle de erken yaşta bu hastalığa yakalanmışlarsa. Bu kişilerin en geç 40 yaşından itibaren prostat kanseri açısından düzenli kontrollerini yaptırmaları gerekiyor.

Prostat kanseri Başka organlara yayılabilir mi?

Prof. Dr. Süleyman Ataus:
Bütün kanserler gibi prostat kanseri de komşuluk yoluyla çevre doku ve organlara, lenf kanallarıyla lenf bezlerine ve kan yoluyla uzak organlara yayılabilir. Çevre organlardan idrar torbası, meni keseleri ve kalınbağırsakların son kısmına; lenf yoluyla önce yakınındaki daha sonra uzaktaki lenf bezlerine yayılır. Kan yoluyla en sık kemiklere özellikle vücudun merkezindeki büyük kemikler ile omurgaya sıçrayabilir. Gidebileceği diğer organlar akciğer ve karaciğerdir.

Şişman olmak prostat riskini artırıyor mu?

Prof. Dr. Süleyman Ataus:
Bu konuda tam bir görüş birliği olmamakla birlikte şişmanlığın prostat kanseri riskini artırdığını gösteren pek çok çalışma bulunuyor. Ayrıca şişman hastalarda hastalığa daha ileri aşamalarda tanı konulduğu ve daha saldırgan seyrettiği yolunda da bazı bulgular var. Son olarak aşırı şişmanlık tanı aşamasından başlayarak hastalığa yaklaşımı güçleştiriyor. Tedavinin özellikle cerrahinin kalitesini etkileyerek başarı şansını azaltırken nüks olasılığını yükseltebilir.

Bunu okuyanlar şunları da okudu: