Soru:

Prostat büyümesi nasıl teşhis edilir?

Cevap:

Prof. Dr. Oktay Demirkesen:
Alt idrar yolları yakınmaları bulunan ve iyi huylu prostat büyümesi düşünülen bir hastada yakınmaların dinlenmesi, öykü, fizik muayene, tam idrar tetkiki, kan muayeneleri, işeme günlüğü, idrar akım hızı ve idrar sonrası geride kalan miktarın belirlenmesi teşhiste kullanılan yöntemlerdir. Böbreklerin radyolojik değerlendirmesi, ileri ürodinamik testler ve bazı endoskopik yöntemler ise gerekli görüldüğünde veya bazı özel koşullarda istenebilir. Burada fizik muayeneden kısaca bahsetmek gerekir. Genel fizik muayene yanında parmakla rektal muayenede prostat büyüklüğü ve prostatın kıvamı mutlaka değerlendirilmelidir. Bu yapılmadan hastalara tedavi önerilmemelidir. Ayrıca kısıtlı bir nörolojik değerlendirme de yapılmalıdır.

Muayene sırasında hastalara hangi sorular sorulur?
Prof. Dr. Oktay Demirkesen:
Alt idrar yolları yakınmaları sorgulanır. Bu yaşlardaki erkek hastalarda alt idrar yolları yakınmalarının gelişmesi için tek sebep prostat büyümesi değildir. Bu nedenle sorgulama sırasında bu durumlar dışlanmalıdır. Örneğin Parkinson veya beynin damarsal hastalıkları gibi nörolojik, şeker hastalığı gibi metabolik hastalıklar bilinmelidir. Ayrıca kullanılan ilaçlar, özellikle bu bölge ile ilgili geçirilmiş ameliyatlar bu yakınmaların ortaya çıkışını veya yakınmaları artışını sağlayan durumlar olabilir.

Bunu okuyanlar şunları da okudu: