Prostat giderek büyür mü?

Prof. Dr. Oktay Demirkesen:
Evet, prostat bezi ilerleyen yaşla birlikte büyür. Ancak her büyüme yakınma oluşturmaz. Yakınmalar, prostat büyümesi mesane çıkışındaki idrar çıkış borusunun ilk bölümünde tıkanıklık oluşturduğunda gerçekleşir. Dolayısıyla büyüklük derecesiyle yakınma şiddeti arasında da her zaman direkt bir ilişki söz konusu değildir.

İyi huylu prostat büyümesi kansere dönüşür mü?

Prof. Dr. Oktay Denürkesen:
Hayır. Hiçbir ilişki söz konusu değil. Ancak prostat büyümesine bağlı idrar yakınmaları bulunan hastalarda prostat kanseri kesinlikle dışlanmalıdır. Fizik muayene ve basit kan testleriyle bu ayırımı gerçekleştirmek çoğu zaman mümkün.

Prostat yaygın bir sorun mu?

Prof. Dr. Oktay Demirkesen:
Evet. Erkeklerde en sık görülen iyi huylu tümör prostat büyümesidir. Otopsiler üzerinde yapılan çalışmalarda 41-50 yaş arasında yüzde 20, 51-60 yaş arasında yüzde 50 ve 80 yaş üzerinde yüzde 90’dan fazla büyüme saptanmış. Ancak tıkanıklığa bağlı idrar yakınmalarıyla birlikte ortaya çıkan iyi huylu prostat büyümesi oranı daha önce belirttiğimiz gibi bu kadar yüksek değildir. Nitekim bu oran 55 yaş civarı erkekler için yüzde 25, 75 yaş civarı için ise yüzde 50 olarak saptanmış.

Prostat büyümesi hangi sorunlara yol açar?

Prof. Dr. Oktay Demirkesen:
Alt idrar yolları yakınmaları olarak adlandırdığımız sorunlara yol açar. Bunları idrarın depolanması, boşaltılması ve idrar bitiminden sonra gelişen yakınmalar olarak belirtebiliriz. Sık idrara gitme, geceleri idrara kalkma, ertelenemeyen sıkışmalar oluşması, idrar akımının azalması, idrar yaparken çatallanma olması, idrar bittikten sonra mesanenin doluluk hissinin devam etmesi ve idrar bittikten sonra damlama bu yakınmalardır. Hiç idrar yapamama durumu söz konusu olabilir. Bu durumda acil müdahaleyle idrar boşaltılmalıdır. İdrarda kanama söz konusu olabilir. Bu durumda idrarda kanamaya yol açabilecek idrar yolları, mesane, böbrek kanserleri gibi diğer olasılıklar öncelikle dışlanmalıdır.

Prostat böbreklere de zarar verebilir mi?

Prof. Dr. Oktay Demirkesen:
Eğer prostat büyümesine bağlı tıkanıklık devam ederse, mesane daha fazla kasılarak bu engeli yenmeye çalışır. Ancak zamanla mesane kası yorulur ve kasılma gücü azalır. Bu aşamada idrarın bir kısmı sürekli mesanede kalır ve ancak bir bölüm idrar dışarı atılır, işte mesane üzerine oluşan bu yük zamanla böbreklere yansıyabilir. Böbreklerde ve üreter dediğimiz mesane böbrek arası idrar kanallarında genişlemeye yol açar. Ardından da böbreklerde idrar yapımını engelleyerek böbrek fonksiyonlarını bozar. Bu acil tedavi gerektiren bir durumdur. Böbreklerde kalıcı hasar oluşmadan gerekli tedaviler gerçekleştirilmelidir.

Prostat kanserinin kaç evresi var?

Hastalığın 4 evresi var:

Evre 1: Prostatta yerleşen tümör muayenede ele gelmeyecek kadar küçüktür ya da prostatın iç kısımlarında yerleşmiştir. Tanı PSA yüksekliği nedeniyle alman biyopside ya da idrar yolu tıkanıklığını açmaya yönelik yapılan TURP operasyonu sırasında konur.

Evre 2: Tümör parmakla hissedilebilecek büyüklüktedir ancak halen prostat içerisinde sınırlıdır.

Evre 3: Tümör prostat kapsülü dışına çıkmış ya da meni keselerine geçmiştir.

Evre 4: Metastatik evre. Çevre dokulara ya da kemik, akciğer, karaciğer gibi uzak organlara metastaz oluşmuştur.

Bunu okuyanlar şunları da okudu: