Soru:

Bilgisayarlı tomografi her zaman gerekli mi?

Cevap:

Prof. Dr. Oktay Demirkesen:
Bilgisayarlı tomografi iyi huylu prostat büyümesi ve bu duruma bağlı mesane çıkış darlığı değerlendirmesinde gerekli değildir. Ancak birlikte bulunan başka hastalıkları değerlendirmek gerekiyorsa o zaman bu tetkik gerekli olabilir.

İyi huylu prostat büyümesi hastalığı nasıl tedavi ediliyor?
Prof. Dr. Oktay Demirkesen: Tedavi alternatifleri takipli bekleme, ilaç tedavisi ve cerrahi tedavidir. Takipli beklemede hasta hayat tarzı değişikliği konusunda bilgilendirilmeli ve düzenli aralıklarla (örneğin 6-12 ay) takip yapılmasının gerektiği anlatılmalıdır. İlaç tedavisinde alfa blokerler, 5 alfa reduktaz inhibitörleri ve fitoterapi ajanları dediğimiz bitkisel kökenli ilaçlar kullanılabilir.

Kaç tür prostat ameliyatı var?
Prof. Dr. Oktay Demirkesen:
Cerrahi tedaviler geleneksel ve minimal invazif olmak üzere iki gruptur. Geleneksel cerrahi tedaviler de TURP ve açık prostatektomi olarak ikiye ayrılır. TURP günümüzde iyi huylu prostat büyümelerinin cerrahi tedavisinde en sık uygulanan cerrahi yöntemdir. 80-100 mi üstündeki prostatlarda, ek olarak hastada büyük mesane taşı ya da bazı mesane hastalıkları bulunduğunda açık prostatektomi önerilebilir. Minimal invazif tedavilerden en çok tanınanları ise laparoskopi ve lazer, yüksek yoğunlukta ultrason (HIFÜ), transüretral iğne ablasyonu (TUNA), transüretral termoterapi (TUMT)’dir. Bu yöntemler biraz daha küçük prostatlarda tercih ediliyor.

Peki, tedavi ne zaman gerekli?
Prof. Dr. Oktay Demirkesen:
Öncelikle hastanın cerrahi tedavi gereksimi olup olmadığı belirlenmelidir. Bunlar tekrarlayan idrar yapamama durumu, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyon veya idrarda kanama, prostat büyümesine bağlı tıkanıklık nedeniyle gelişen böbrek yetmezliği, prostat büyümesi ile birlikte mesane taşları veya büyük mesane divertikülü (mesane duvarında fıtığa benzer çıkıntüar) bulunmasıdır. Ayrıca rahatsızlık derecesi yüksek yakınması olan veya ilaç tedavisine yanıtsızlık durumlarında da hastayla tartışılarak cerrahi tedavi uygulanabilir. Bunlar dışında kalan durumlarda takipli bekleme veya ilaç tedavisi önerilir. Takipli bekleme hafif ve orta derece yakınması olanlar ve bu durumdan fazla rahatsızlık l duymayanlara önerilir. Cerrahi tedavi gereksinimi bulunmayan ve orta-ileri derece yakınması olanlar ve yakınmalarından rahatsızlık duyan hastalara ise ilaç tedavisi planlanır.

İlaç tedavisi ne kadar sürer?
Prof. Dr. Oktay Demirkesen:
Hayat boyu sürebilir. Ancak kullanılan ilacın tipine göre 2-6 ay sonra bir fayda sağlanamamışsa tedaviye yeni ilaçlar eklenebilir veya başka bir tedavi önerilebilir.

Bu tip yakınmaları olanların hangi uzmana başvurması gereklidir?
Prof. Dr. Oktay Demirkesen:
Bu tip yakınması olanların tümünün bir ürologa ulaşması mümkün olmayabilir. Burada aile hekimlerinin konu hakkındaki güncel eğitimlerini sağlayıp özellikle ilk tanı anındaki yaklaşımlarda onların rol alması sağlanabilir. Heri değerlendirme veya tedavi gereksiniminde ise duruma göre bir ürologa veya donanımlı bir merkeze başvuru gerekebilir.

Bunu okuyanlar şunları da okudu: