Evlilikte seks bağımlılığı

Cinsel istek, yaşamın vazgeçilmez bir parçasıdır. Ancak her alanda olduğu gibi cinsel yaşamın da belirli normları vardır.

İçinde bulunduğumuz aile, toplum, ahlaki değerler, sosyal ve kültürel yapılar; fiziksel, ruhsal veya sosyal açıdan zarar görmeyeceğimiz sağlıklı bir cinselliği nerede, ne zaman ve kiminle yaşanıp yaşanamayacağının normlarını belirler. Bu normlar içinde kalan cinsel yaşamlar kabul, saygı ve destek görürler; aşırı cinsel istek yaşayanlar ise toplumsal normları kolaylıkla aşabilirler.

Hızla yaygınlaşan internet ve medya uygulamaları, artan refah düzeyi, kişilerin hazza ve doyuma odaklı aktivitelere daha çok zaman ayırabilmeleri yeni sorunların ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bunlardan biri de seks bağımlılığıdır. Aşırı cinsel istek yaşayan insanlar toplumsal normları sınırları kolaylıkla aşabilir.

Seks bağımlılığı; sanal seks, aşırı mastürbasyon ya da telefon seksi gibi farklı farklı şekillerde kendini gösterebilir. Aşırı cinsellik düşkünlüğü kişide cinsellik dışı tüm duyguları baskılayan, iradeyi, aklı ve ahlaki değerleri yok eden, kişiyi yalnızca cinsellik peşinde koşan, hayatı seksten ibaret gören ve ona göre yaşayan biri haline getiren durumlarda söz konusudur.

Aşırı cinsel isteği olan kadın ve erkekler toplum tarafından belirlenen sınırlar içerisinde cinselliği yaşayamazlar. Kültürel ve sosyal kuralları hiçe sayarcasına hareket edebilirler. Bu kişiler kendi sosyal konumuna, saygınlığına, bulunduğu ortama uygun olmayan cinsel ilişkilere sık sık girer ve hayatı boyunca beraber olmayacağı insanlarla bir takım cinsel ilişkiler yaşar, zamanla bundan suçluluk duymaya başlayabilirler.

Evlilikte Seks Bağımlılığı İlişkiye Zarar Verir

Eşleri birbirine bağlayan ve evliliği sağlamlaştıran en temel etkenlerin başında çiftlerin cinsel hayatları gelir. Cinsel yaşamda aşırı istekli olmak kimi zaman kadın ve erkeklerin kendi özel yaşamlarında ya da toplumsal çevrelerinde sorunlara neden olabilir.

Seks bağımlılığı evlilik ya da birliktelik içerisinde ortaya çıktığı zaman ilişkiye zarar vermeye başlayabilir. Evlilikte birincil derecede önemli olan sevgi, saygı ve güven gibi boyutların zayıflamasına hatta ortadan kalkmasına sebep olabilir. Seks bağımlılığı yaşayan kişinin cinsellikle ilgili eylemlerine engel getirememesi ve toplumun değer yargılarına uygun davranamaması kişinin partnerini kendi bedenine ve cinselliğine olumsuz duygu ve düşünceler yüklemesine, eşine yetememe duygularının oluşmasına, çiftin arasındaki iletişimin bozulmasına yol açabilir.

Seks bağımlısı olan kişinin yaşadığı değişik ve uygunsuz ilişkilerde aradığı doyum duygusunu bir türlü yakalayamaması, suçluluk ve eşe yönelik kızgınlık duygularının artırmasına sebep olabilir. Orgazmla birlikte gelen rahatlama ve gevşeme duygusunun olamaması da eklenince çift arasında gerginlik, uzaklaşma, birbirini anlayamama gibi süreçler ortaya çıkabilir ve ilişki bir faciaya dönüşebilir.

Seks Bağımlılığı Ruhsal Bozukluklara Yol Açabilir

Seks bağımlılığı cinsel yolla bulaşan hastalıklara yakalanma riskinin yükselmesine, cinsel şiddete, ilişkilerin bitmesine ve ruhsal bozukluklara yol açabilir. Diğer bağımlılık türlerinde olduğu gibi seks bağımlılığının da mutlaka tedavi edilmesi gerekir. Unutulmaması gerekilen son nokta ise; sağlıklı bir cinsel yaşamın temelinde sağlıklı aileler ve sağlıklı toplumlar olduğudur.

Bunu okuyanlar şunları da okudu: